Zamówienia publiczne o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, w których upłynął już termin składania ofert.

 

Zamówienia z terminem realizacji od 2022-01-01 do 2022-12-31. Wymagane były ceny stałe przez cały 2022 rok, dlatego niektóre firmy świadczące usługi i dostawcy nie chcieli składać ofert. Powodem jest też duża inflacja i ciągłe podwyżki cen.

 

 

Postępowania zakończone podpisaniem umów:

 

1) Sprzedaż i dostawa spożywczych artykułów tzw. sypkich.

 Postępowanie zostało powtórzone z powodu braku ofert. W wydłużonym terminie składania ofert tj. do dnia 2021-12-13 do godz. 09:00 wpłynęły 2 ważne oferty:

 - Oferta firmy: "ALMAX -DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o. Cena oferty brutto 54 403,29 zł

 - Oferta firmy: "INTER -MLECZ" Sp. z o.o. Cena oferty brutto 67775,63 zł

 Wybrano ofertę najtańszą.

 

 

 

2) Zamówienie na świadczenie usługi monitoringu pożarowego w 2022 roku. 

 Monitoring sygnału z centrali systemu p. poż, znajdującego się na portierni DPS do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie, odbywa się droga telefoniczną i radiową. Urządzenia Transmisji Alarmów (UTA) muszą posiadać oznaczenia "EC" oraz posiadać możliwość automatycznego odbioru potwierdzenia dotarcia sygnału do PSP.

Monitoring od 1995 roku świadczy firma NOMA 2. Cena miesięcznej konserwacji wynosi 190,00 zł netto miesięcznie.

 

3) Odbiór i utylizacja medycznych odpadów o kodzie 180103*.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy TRANS -MED S.C. Firma oferuje swoje usługi za 70,00 zł netto miesięcznie. Abonament uwzględnia jeden odbiór w miesiącu (w praktyce wystarczający). Za każdy kolejny odbiór 35,00 zł netto. Każdorazowo odpady są ważone. Opłata za 1 kg wynosi 8,50 zł netto.

Są to odpady niebezpieczne, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

  

 

4) Konserwacja 3 szt. dźwigów elektrycznych osobowych i 4 szt. dźwigów towarowych oraz platformy dla niepełnosprawnych, zamontowanej na samochodzie Renault Master.

 W 2022 roku konserwację będzie wykonywała dotychczasowa firma LIFT Sp. J. 

Od kilku lat mamy problemy z drzwiami szybowymi w dwóch dźwigach osobowych. Rozważana była już wielokrotnie ich wymiana. Jeszcze za poprzedniego konserwatora firma LIFT Sp. J. jako jedyna w Warszawie zmieniła oprogramowanie i była w stanie naprawić systemy i mechanizmy w drzwiach szybowych. Z uwagi na częste awarie dźwigów nadal będziemy korzystać z usług firmy LIFT Sp. J. Koszt miesięcznej konserwacji wynosi 1230,00 zł netto.

 

 

5) Konserwacja systemu alarmu pożaru z centralą POLON 4200 oraz systemów oddymiających i innych urządzeń p. poż.

W terminie składania ofert zostały złożone 3 ważne oferty:

- BSD Instal Sp. z o.o. Cena miesięcznej konserwacji 972,00 zł brutto.

- Comnect. Cena miesięcznej konserwacji 1188,00 zł brutto.

- "Elektro -Inwest". Cena miesięcznej konserwacji 1080,00 zł brutto.

Wybrano ofertę najtańszą.

 

6) Sprzedaż i sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw.

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu została złożona oferta dotychczasowego dostawcy: "VEGGO" Sp. J. Firma nie zmieniła swoich cen od kilku lat, pomimo dużej inflacji. Jednostkowe ceny netto są obliczane w ten sposób, ze doliczane są stałe marże 9% do cen przeciętnych wg notowań giełdowych w Broniszach tj. wg. ceduły Warszawskiego Rolno -Spożywczego Rynku Hurtowego S. A. 05-850 Ożarów Mazowiecki, Bronisze, ul. Poznańska 98.

 

7) Sprzedaż i dostawa mleka artykułów mleczarskich.

 W odpowiedzi na ogłoszenie i wysłane zaproszenia do złożenia oferty, została złożona jedna oferta firmy: "INTER -MLECZ" Sp. z o.o.

 

8) Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin wieprzowych i wołowych oraz drobiu.

Wybrano producenta -Masarnię Ubojnię "ZEMAT". Dotychczasowy dostawca nie złożył oferty. Ogłoszenie o postępowaniu było umieszczone na naszej stronie internetowej od dnia 2021-11-16 do dnia 2021-11-30 do godz. 12:00.

 

9) Sprzedaż i dostaw pieczywa.

Wybrano dotychczasową piekarnię "MANUFAKTURA WYPIEKÓW". Piekarnia ma niskie ceny i oferuje zdrowe pieczywo. Ponadto dowożone codziennie pieczywo zostało dostosowane do chorób Pensjonariuszek, głownie dla cukrzyków. Dostosowanie trwało kilka miesięcy. 

 

10) Sprzedaż i dostawa mrożonek spożywczych.

W terminie składania ofert tj. do dnia 2021-11-30 do godz. 12:00, wpłynęły 2 ważne oferty:

- Byłego dostawcy: BAJ III Sp. z o.o. Sp. K. Cena oferty brutto 29159,03 zł

- Obecnego dostawcy: Świat Mrożonek S. C. Cena oferty brutto 28998,90 zł

Wybrano ofertę najtańszą.

 

 

11) Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych.

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu oraz wysłane zaproszenia do złożenia oferty, została złożona jedna oferta firmy LIBRA Plus Sp. z o.o. Poprzedni dostawca firma LAMZI odpowiedziała pisząc: "Analizując rynek zmieniających się cen do produkcji zarówno ręczników papierowych, worków na śmieci jak i chemii domowej i profesjonalnej itp., nie jesteśmy w stanie zagwarantować cen na cały 2022 rok. ..." 

 

12) Usługi inspektora BHP.

Z uwagi na zagrożenie Covid, wynikające z bezpośredniego kontaktu podczas szkoleń, pozostała dotychczasowa firma: PPHU BHP-Serwis.

 

13) Usługi portierskie.

Przeprowadzono postępowanie, nr sprawy: DAG-351-4/2021. W terminie składania ofert, tj. do dnia 2021-11-30 do godz. 12:00 wpłynęły 2 ważne oferty:

- "INTER -ARK" Sp. z o.o. Firma zaproponowała stawkę netto 30,00 zł/ godzinę usługi przez jednego agenta. Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT.

- "ROBEX". Firma zaproponowała stawkę netto/ brutto 24,50 zł/ godzinę usługi przez jednego agenta.

Wybrano ofertę najtańszą.

 

14) Usługi informatyczne.

Wybrano dotychczasową firmę: "WIEŻA" S.C. Firma może świadczyć swoje usługi również zdalnie. Zna nowe oprogramowanie księgowe, które zostało niedawno zakupione i jest wdrażane do użytkowania.

 

15) Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 W odpowiedzi na ogłoszenie została złożona jedna oferta firmy: Wodzicka, Opalski Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Królowej Aldony 21 lok. 4, 03-928 Warszawa 

16) Usługi konserwacji wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowej, centralnego ogrzewania i węzła co. i c.w.

Zostały złożone 2 ważne oferty:

- Usługowy Zakład Robót Instalacji Sanitarnych, Gazowych, C.O., Ogólnobudowlanych "REMI". Cena miesięcznej konserwacji netto/brutto 1350,00 zł miesięcznie.

- AKPIA PURT Przedsiębiorstwo Usług Rozwoju Techniki Sp. J. Cena miesięcznej konserwacji bez instalacji gazowych brutto 2592,00 zł miesięcznie. Konserwacja tylko dwa razy w tygodniu. Dodatkowe przyjazdy 270,00 zł. brutto/ 1 przyjazd.

Wybrano ofertę najtańszą.

 

 

 

Postepowanie, w którym upłynął już termin składania ofert. Podpisanie umowy nie jest na razie planowane. Nie wiemy czy produkty francuskiej produkcji nie uczulają. Mieliśmy już wcześniej takie przypadki w przypadku produktów innych producentów, również polskich. Dostaliśmy nieodpłatnie próbki na wypróbowanie od firmy ROKO RiR Kowalscy Sp. J. Ponadto w firmie tej została również zakupiona duża ilość pieluchomajtek 100%.

1) Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek refundowanych przez NFZ.

 

W postępowaniu zostały złożone 2 ważne oferty:

1) Oferta dotychczasowego dostawcy, firmy INCO-MED.

Firma oferuje sprawdzone w naszym DPS-ie produkty polskiego producenta "Seni." Produkty nie uczulają Mieszkanek i nie przemakają. Kierowca wnosi dostarczone opakowania do środka budynku. Opakowania zawierają po 30 szt., co umożliwia pełne wykorzystanie refundacji przez NFZ. Wnioski do refundacji są wystawiane  np. na 60 szt. 

 

2) Oferta firmy ROKO RiR Kowalscy Sp. J.

Firma zaoferowała wyroby medyczne francuskiej produkcji DryLock Technologie. 

Dostawy przywozi kurier w zafoliowanej palecie. Trzeba samemu ją rozpakować. Kurier przywozi o dowolnej godzinie, również poza godzinami pracy pracowników.

Opakowania zawierają po 28 szt.