Zakończone postępowania o wartości zamówienia poniżej 130 000,00 zł.

 

 

 1. Zakup środka trwałego -wielofunkcyjnego aparatu do elektroterapii i laseroterapii typu PhysioGo 701C lub równoważnego. 

 

Protokół z wyboru dostawcy środka trwałego.

 

Urządzenie powinno posiadać:

 1)    Głowicę do terapii ultradźwiękowej –GS-1 cm2/ 1 i 3 MHz, biała obudowa,

2)    Sondę do laseroterapii o mocy 400 mW i długości fali 808 nm,

3)    Sondę do laseroterapii o mocy 80 mW i długości fali 660 nm,

4)    Prysznicowy aplikator laserowy typu CL 1800, 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4 x 400 mW, biała obudowa,

5)    Statyw do aplikatora prysznicowego CL 1800 z uchwytem zaciskowym,

6)    Pręt światłowodowy kątowy 45º, średnica 6 nm, zwężany do 2 nm (do laseropunktury),

7)    Gniazdo aplikatora światłowodowego o średnicy 6 nm, dedykowanego do sond typu V2

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 2023-11-30. W zakres prac wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie i sprawdzenie.

 

Informacje archiwalne

Zakończone postępowania o wartości zamówienia poniżej 130000,00 zł:

 

 POSTĘPOWANIA Z 2023 ROKU

1) Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych tzw. sypkich.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-01-18 o godz. 10:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze w Domu Pomocy Społecznej (osobiście lub wysłać listownie). Oferty zostały otwarte w dniu 2023-01-18 o godz. 11:00, w pokoju kierownika.

Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z wyboru Dostawcy.

 

2) Sprzedaż i dostawa czystościowych artykułów.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-01-18 o godz. 12:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze w Domu Pomocy Społecznej (osobiście lub wysłać listownie). Oferty zostały otwarte w dniu 2023-01-18 o godz. 13:00, w pokoju kierownika.

 Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z wyboru Dostawcy.

 

3) Usługa konserwacji: obsługa techniczna systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

 Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

POSTĘPOWANIA Z 2022 ROKU:

  

1. Konserwacja instalacji gazowej, kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania i węzła co i cwu.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-29 o godz. 12:00. 

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy: Usługowy Zakład Robót Instalacji Sanitarnych, Gazowych, C.O., Ogólnobudowlanych „REMI” Kazimierz Szczotka. Cena miesięcznej konserwacji wynosi 1 755,00 zł netto/brutto.

Uzasadnienie wyboru:

 1. Wybrany Wykonawca posiada budowlane uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych do kierowania.

 2. Wykonawca świadczy swoje usługi od początku funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, tj. od 1992 roku. Wykonawca zna rozmieszczenie wszystkich zaworów wodociągowych i trasy kanalizacji, pod podłogą w piwnicy. Z uwagi na liczne, poważne awarie wodociągowe i kanalizacyjne, w ostatnim roku, znajomość budynku jest bardzo ważna. 

 3. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest do pilnego reagowania -przyjazdu na wypadek awarii. Wykonawca mieszka blisko naszego DPS -u.

 4. W ramach umowy Wykonawca wykonuje coroczne pomiary szczelności instalacji gazowej.

Do szczegółowego zakresu konserwacji instalacji należy m. in.:

1)      usuwanie awarii wodociągowych i pilne zapobieganie ich skutkom poprzez zakręcenie zaworów na instalacji,

2)      wymiana przyłączy wodociągowych do umywalek, zlewozmywaków i zbiorników wc (wężyków i zaworów), wymiana zaworów napełniających (pływakowych) i spustowych (dzwonów)  przy kompletach wc, udrażnianie kanalizacyjnych odpływów z umywalek i innych urządzeń sanitarnych, wymiana niesprawnych urządzeń (baterii, umywalek, zlewozmywaków, kompletów wc, węży i słuchawek prysznicowych itp.),

3)      wymiana uszczelek w urządzeniach i na instalacji wodociągowej, 

4)      remont baterii umywalkowych poprzez wymianę głowic, pokręteł i uszczelek,

5)      usuwanie innych nieszczelności i wycieków z instalacji wodociągowych, w tym również zgrzewanie plastikowych rur przyłączeniowych, 

6)      czyszczenie i regulacja odbiorników gazowych (kuchni gazowych i taboretów), wymiana termopary,

7)      wykonanie corocznego protokołu ze sprawdzenia szczelności instalacji gazowej,

8)       usuwanie niedrożności w urządzeniach i przewodach kanalizacyjnych przy pomocy specjalistycznej sprężyny, zaznajomienie się z projektami wykonawczymi instalacji i inwentaryzacją powykonawczą instalacji,

9)      regulacja instalacji centralnego ogrzewania, odpowietrzanie kaloryferów, montaż odpowietrzników na pionach, wymiana zaworów termostatycznych i odcinających przy kaloryferach,

10)  regulacja urządzeń węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

11)  płukanie przed i po sezonie grzewczym osadników siatkowych (odmulaczy, sitek -filtrów), uszczelnienie zaworów, pomp i rozdzielaczy,

12)  kontrola pracy instalacji c.o., uzupełnianie wody,

13)  stała kontrola pracy w/w instalacji będących przedmiotem konserwacji, wynikająca z dokumentacji techniczno -ruchowej DTR urządzeń i instrukcji ich użytkowania

oraz

14)  wykonywanie innych robót remontowych, zapobiegających awariom, na podstawie dodatkowego pisemnego lub ustnego zlecenia przedstawicieli Zamawiającego, rozliczanych dodatkowo kosztorysem powykonawczym.

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku wynosi 4 666 m2. Konserwacją objęte są m. in: kuchnia główna na parterze, obieralnia ziemniaków, zmywalnia naczyń, 4 kuchnie oddziałowe, pralnia, 4 duże ogólnodostępne łazienki z wannami i brodzikami, 2 gabinety zabiegowe, gabinet lekarski, rehabilitacja oraz 56 łazienek przy pokojach mieszkalnych i dla personelu. Instalacje wodociągowe są plastikowe oprócz części stalowego poziomu zimnej wody w piwnicy. Instalacja kanalizacji deszczowej o średnicy 110 mm jest żeliwna. Instalacja kanalizacji sanitarnej o średnicy 100 mm jest częściowo żeliwna i plastikowa.

 W sezonie grzewczym Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu we wszystkie dni robocze. Naprawy powinny być wykonywane na bieżąco. Dopuszcza się wykonywanie mniej pilnych napraw w co drugi dzień tygodnia. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu nawet w dni świąteczne. 

 

2. Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin wieprzowych i wołowych oraz drobiu.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 9:00. 

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 

 3. Sprzedaż i dostawa mleka i artykułów mleczarskich.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 11:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze.

Wybrano dotychczasowego Dostawcę: "INTER -MLECZ" Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa. Cena rocznej dostawy wg oferty wynosi 126 848,70 zł netto /brutto. Faktyczna cena dostaw wynikać będzie z faktycznie zamówionych ilości i cen jednostkowych artykułów.

Należy podkreślić, że w całym 2022 roku firma ta nie podniosła ani razu swoich cen, pomimo inflacji.

 

4. Sprzedaż i dostawa pieczywa.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 10:00. 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. 

  

5. Sprzedaż i dostawa mrożonek na kuchnię.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 12:00.

Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze. 

W postepowaniu wpłynęła jedna oferta firmy: Świat Mrożonek s.c., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa.

 

6. Usługi portierskie w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2022-11-24 o godz. 14:00, w pokoju kierownika.

Termin realizacji zamówienia od dnia 2023-01-01 od godz. 5:45 do dnia 2023-12-31 do godz. 19:15. 

Oferty mogły złożyć wszystkie firmy świadczące tego typu usługi.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-24 o godz. 10:00. 

 

 7. "Sprzedaż i dostawa świeżych owoców i warzyw."

Termin składania ofert  upłynął w dniu 2022-11-25 o godz. 09:00. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, dotychczasowego Wykonawcy: "Veggo K i J Bis Spółka Jawna," z siedzibą przy ul. Słowiczej 15/2, 02-170 Warszawa. Cena brutto oferty 58038,30 zł.

Ceny jednostkowe produktów netto będą obliczane poprzez doliczanie stałych przez cały rok narzutów Dostawcy do cen przeciętnych, podanych w aktualnej na dany dzień, cedule Warszawskiego Rolno –Spożywczego Rynku Hurtowego S. A. w Broniszach.