Informacje archiwalne

 

Zakończone postępowania o wartości zamówienia poniżej 130000,00 zł:

 

 

 

 POSTĘPOWANIA Z 2023 ROKU

1) Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych tzw. sypkich.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-01-18 o godz. 10:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze w Domu Pomocy Społecznej (osobiście lub wysłać listownie). Oferty zostały otwarte w dniu 2023-01-18 o godz. 11:00, w pokoju kierownika.

Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z wyboru Dostawcy.

 

2) Sprzedaż i dostawa czystościowych artykułów.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2023-01-18 o godz. 12:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze w Domu Pomocy Społecznej (osobiście lub wysłać listownie). Oferty zostały otwarte w dniu 2023-01-18 o godz. 13:00, w pokoju kierownika.

 Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z wyboru Dostawcy.

 

 POSTĘPOWANIA Z 2022 ROKU:

 

1. Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin wieprzowych i wołowych oraz drobiu.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 9:00. 

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 

 

2. Sprzedaż i dostawa mleka i artykułów mleczarskich.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 11:00. Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze.

Wybrano dotychczasowego Dostawcę: "INTER -MLECZ" Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa. Cena rocznej dostawy wg oferty wynosi 126 848,70 zł netto /brutto. Faktyczna cena dostaw wynikać będzie z faktycznie zamówionych ilości i cen jednostkowych artykułów.

 

Należy podkreślić, że w całym 2022 roku firma ta nie podniosła ani razu swoich cen, pomimo inflacji.

 

3. Sprzedaż i dostawa pieczywa.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 10:00. 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. 

 

 

 

4. Sprzedaż i dostawa mrożonek na kuchnię.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-30 o godz. 12:00.

Ofertę należało złożyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu na I piętrze. 

W postepowaniu wpłynęła jedna oferta firmy: Świat Mrożonek s.c., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa.

 

5. Usługi portierskie w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2022-11-24 o godz. 14:00, w pokoju kierownika.

Termin realizacji zamówienia od dnia 2023-01-01 od godz. 5:45 do dnia 2023-12-31 do godz. 19:15. 

Oferty mogły złożyć wszystkie firmy świadczące tego typu usługi.

Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-24 o godz. 10:00. 

 

 6. "Sprzedaż i dostawa świeżych owoców i warzyw."

Termin składania ofert  upłynął w dniu 2022-11-25 o godz. 09:00. W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, dotychczasowego Wykonawcy: "Veggo K i J Bis Spółka Jawna," z siedzibą przy ul. Słowiczej 15/2, 02-170 Warszawa. Cena brutto oferty 58038,30 zł.

 

Ceny jednostkowe produktów netto będą obliczane poprzez doliczanie stałych przez cały rok narzutów Dostawcy do cen przeciętnych, podanych w aktualnej na dany dzień, cedule Warszawskiego Rolno –Spożywczego Rynku Hurtowego S. A. w Broniszach. 

 

7. Konserwacja instalacji gazowej, kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania i węzła co i cwu.

 Termin składania ofert upłynął w dniu 2022-11-29 o godz. 12:00. 

W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy: Usługowy Zakład Robót Instalacji Sanitarnych, Gazowych, C.O., Ogólnobudowlanych „REMI” Kazimierz Szczotka. Cena miesięcznej konserwacji wynosi 1 755,00 zł netto/brutto.

Uzasadnienie wyboru:

1) Wybrany Wykonawca posiada budowlane uprawnienia w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych do kierowania.

2) Wykonawca świadczy swoje usługi od początku funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, tj. od 1992 roku. Wykonawca zna rozmieszczenie wszystkich zaworów wodociągowych i trasy kanalizacji, pod podłogą w piwnicy. Z uwagi na liczne, poważne awarie wodociągowe i kanalizacyjne, w ostatnim roku, znajomość budynku jest bardzo ważna. 

3) Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest do pilnego reagowania -przyjazdu na wypadek awarii. Wykonawca mieszka blisko naszego DPS -u.

4) W ramach umowy Wykonawca wykonuje coroczne pomiary szczelności instalacji gazowej.